မိုးအဆက်မပြတ်ရွာသွန်းခြင်းကြောင့် နွေနှမ်းနှင့်မိုးနှမ်းများ ထိခိုက်ပျက်စီး

တောင်တွင်းကြီး ၁၄ ဇွန်

တောင်တွင်းကြီးမြို့နယ်အတွင်း ဇွန်လ ၉ရက်မှစတင်ကာ မိုးများအဆက်မပြတ်ရွာသွန်းခြင်းကြောင့် နွေနှမ်းစိုက်ပျိုးနေကြသည့် ပရပ်ကြယ်အုပ်စုတွင် ဧက (၃၀ဝ) ထိခိုက်ခဲ့ပြီး ပင်တိုင်အုပ်စုတွင်(၄၃)ဧက ပျက်စီးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။

ထို့အပြင် မိုးနှမ်းစိုက်ပျိုးလျက်ရှိကြသည့် ညာဂမိုးအုပ်စု တောင်သူပေါင်း(၂၈၁)ဦး၏ (၂၉၂)ဧက ထိခိုက်ခဲ့ပြီး ကန်လှကန်အုပ်စုတွင် တောင်သူပေါင်း (၆၆၇)ဦး၏ (၁၂၇၈)ဧကထိခိုက်ခဲ့ကြောင်း၊ လှည်ပွဲကြီးအုပ်စုတွင် တောင်သူ (၁၈)ဦး၏ (၄၂)ဧကထိခိုက်ခဲ့ကြောင်း စုစုပေါင်း နွေနှမ်းထိခိုက်ဧက (၃၀ဝ)lပျက်စီးဧက(၄၃)ဧက နှင့် မိုးနှမ်းစုစုပေါင်း(၁၆၁၂)ဧက ထိခိုက်လျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။

နိုင်ဝင်း(ပြန်/ဆက်)

Share this on Social Media