လူသားတိုင်း၏ လူ့အခွင့်အရေး

၂၇ ဒီဇင်ဘာ

 

စာရေးသူ ကိုစစ် (HR) စီစဉ်ရေးသားသည့် လူသားတိုင်း၏ လူ့အခွင့်အရေး စာအုပ်ထွက်ရှိလာသည်။

 

 

 

ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတော် တည်ဆောက်ရာတွင် လူ့အခွင့်အရေး သည် အဓိကဏ္ဍတစ်ခုဖြစ်သည်။ လူ့အခွင့်အရေးကောင်းမွန် နေမှသာ ဒီမိုကရေစီကို အထောက်အကူပြုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။

 

 

ဒီမိုကရေစီ၊ လူ့အခွင့်အရေးနှင့် တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးတို့သည် အပြန်အလှန် အထောက်အကူပြုလျက်ရှိကြသည်။

 

 

အဆိုပါစာအုပ်တွင် လူ့အခွင့်အရေး၏ သမိုင်း၊ မှတ်တမ်း အထောက်အထားများ၊ အယူအဆများ၊ ဥပဒေများ၊ သဘောတူ စာချုပ်များ၊ ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်များ၊ ဆုံးဖြတ်ချက်များကို စုစည်း ဖော်ပြထားသည်။

 

ကြေးမုံ စာအုပ်စင်

Share this on Social Media