တစ်နိုင်ငံလုံးရှိ ကျောင်းသားထု၊ ဆရာထုကို ကိုယ်စားပြုနိုင်မည့် ဂျာနယ်တစ်စောင်ကို အပတ်စဉ် ထုတ်ဝေနိုင်ရန် စီစဉ်နေသည်ဟု ဂျာနယ် ထုတ်ဝေရေး တာဝန်ခံ ကိုဇင်မင်းဖြိုးက ပြောသည်။

တစ်နိုင်ငံလုံးရှိ ကျောင်းသားထု၊ ဆရာထုကို ကိုယ်စားပြုနိုင်မည့် ဂျာနယ်တစ်စောင်ကို အပတ်စဉ် ထုတ်ဝေနိုင်ရန် စီစဉ်နေသည်ဟု ဂျာနယ် ထုတ်ဝေရေး တာဝန်ခံ ကိုဇင်မင်းဖြိုးက ပြောသည်။

ကျောင်းသား ကျောင်းသူများ ကျောင်းစာအပြင် ကာယစွမ်းရည်၊ ဉာဏစွမ်းရည် တိုးတက်ရေးနှင့် ပြင်ပ လူမှုဆက်ဆံရေး နယ်ပယ်တွင် ယဉ်ကျေးလိမ္မာစေရေးတို့အတွက် ရည်ရွယ်၍ ကရင်ပြည်နယ်၊ လိပ်သိုမြို့ ပြန်ကြားရေးနှင့် ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေး ဦးစီးဌာနမှ 

Pages