ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဦးထွန်းထွန်းဟိန် သည် EuroCham Myanmar အဖွဲ့၏ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး Mr. Marc de la Fouchardiere ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့အား

Pages