ခရီးသွားလုပ်ငန်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရေးအတွက် ဆွဲဆောင်မှုရှိသော ခရီးစဉ်ဒေသများ ပေါ်ထွက်စေရေး၊ သွားလာမှုလွယ်ကူစေရေးနှင့် တည်းခိုနေရာများ တည်ရှိလာရေး၊ စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ နိုင်နင်းရေးတို့အတွက် နိုင်ငံတော်မှ ဦးစားပေးဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်

 

ထိုင်းနိုင်ငံတွင် ရောက်ရှိနေကြသည့် မြန်မာအလုပ်သမားများအတွက် မရှိမဖြစ် ထည့်သွင်းထားသင့်သည့် ဖုန်းအက်ပလီကေးရှင်း တစ်ခုရှိသည်။ ယင်းမှာ ရွှေအိပ်မက် အက်ပလီကေးရှင်းဖြစ်သည်။ ရွှေအိပ်မက် အက်ပလီကေးရှင်းသည် ထိုင်းနိုင်ငံသို့ ရောက်ရှိနေသည့် မြန်မာအလုပ်သမားများအတွက် အနီးစပ်ဆုံးသော ကူညီပေးနေသည့် အက်ပလီကေးရှင်းတစ်ခုဖြစ်လာပြီး ထိုင်းနိုင်ငံအစိုးရ၊ မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရ၊ သက်ဆိုင်ရာ လူမှုအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ချိတ်ဆက်ကာ အခက်အခဲများအတွက် ကူညီပေးနိုင်မည့် အက်ပလီကေးရှင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ 

Pages