ယခု နိုဝင်ဘာလ ၁၅ ရက်နေ့မှစတင်၍ နေရပ်စွန့်ခွာသွားသူများအား ပြန်လည်လက်ခံရေးအစီအစဉ် စတင်တော့မည်ဖြစ်သည်။ အမှန်တကယ်တွင် နေရပ်စွန့်ခွာသွားသူများ ပြန်လည်လက်ခံရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကို နှစ်နိုင်ငံ သဘောတူညီချက်အရ ယခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၂၃ ရက်နေ့က စတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ လက်ခံရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကို နှစ်နိုင်ငံ သဘောတူညီချက်အရ တိတိကျကျ ရေးဆွဲထားပြီး ထိုစဉ်ကတည်းက

နှစ်ဆယ်ရာစုအကုန်နှစ်များမှာ ကမ္ဘာ့သတင်းနှင့်အချက်အလက်ဆိုင်ရာ မဟာအဝေးပြေးလမ်းမကြီးများ၏ အခန်းကဏ္ဍ စတင်ရှေ့တန်း ရောက်လာသည်။

Pages