ကျေးလက်နေပြည်သူများ လူမှုစီးပွားဘဝများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်၍ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများ ရရှိစေရေး၊ တစ်ဦးချင်းဝင်ငွေ တိုးပွားစေရေးနှင့် အသိပညာ၊ အတက်ပညာများ ရရှိစေရန်ရည်ရွယ်၍ ရန်ကုန် မြောက်ပိုင်းခရိုင်၊ ထန်းတပင်မြို့နယ်၊ မြို့နယ်ကျေးလက်ဒေသ

Pages