တစ်နိုင်ငံလုံးရှိ ကျောင်းသားထု၊ ဆရာထုကို ကိုယ်စားပြုနိုင်မည့် ဂျာနယ်တစ်စောင်ကို အပတ်စဉ် ထုတ်ဝေနိုင်ရန် စီစဉ်နေသည်ဟု ဂျာနယ် ထုတ်ဝေရေး တာဝန်ခံ ကိုဇင်မင်းဖြိုးက ပြောသည်။

တစ်နိုင်ငံလုံးရှိ ကျောင်းသားထု၊ ဆရာထုကို ကိုယ်စားပြုနိုင်မည့် ဂျာနယ်တစ်စောင်ကို အပတ်စဉ် ထုတ်ဝေနိုင်ရန် စီစဉ်နေသည်ဟု ဂျာနယ် ထုတ်ဝေရေး တာဝန်ခံ ကိုဇင်မင်းဖြိုးက ပြောသည်။

Pages